اقلام موجود تکفام پرداز انتخاب درست شما (your true choice)

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

نمایشگر لمسی All in One
نمایشگر لمسی All In One 84 Inch موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
نمایشگر لمسی All In One 70 Inch موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
نمایشگر لمسی All In One 65 Inch موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
نمایشگر لمسی All In One 55 Inch موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
نمایشگر لمسی All In One 42 Inch با تکنولوژی مادن قرمز IR موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
ویدئو وال
    LCD ویدئووال
        LG
        ویدئو وال با گپ 1.8 میلیمتر - "55 Video Wall موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        ویدئو وال با گپ 3.5 میلیمتر - "55 Video Wall موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        SAMSUNG
    LED ویدئووال
کیوسک لمسی
فریم لمسی (15 تا 250 اینچ)
فریم لمسی 165 اینچ موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 103 اینچ موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 84 اینچ موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 79 اینچ موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 72 اینچ موجود در انبار ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 65 اینچ موجود در انبار ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 60 اینچ موجود در انبار ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 55 اینچ موجود در انبار ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 50 اینچ موجود در انبار ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 46 اینچ موجود در انبار ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 42 اینچ موجود در انبار ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 40 اینچ موجود در انبار ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 32 اینچ موجود در انبار ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 21.5 اینچ موجود در انبار ۷,۹۰۰,۰۰۰ریال
برد هوشمند
برد هوشمند الکترومغناطیسی سری TY موجود در انبار ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ریال
برد هوشمند الکترومغناطیسی سری TX موجود در انبار ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ریال
برد هوشمند الکترومغناطیسی سری TZ موجود در انبار ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
سیستم صوتی گیشه
پرزنتر - ماوس فضایی
ماوس فضایی مدل T-270 در انبار موجود نیست ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
ماوس فضایی مدل T-120 در انبار موجود نیست ۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
ماوس فضایی مدل T-106 در انبار موجود نیست ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
اجاره نمایشگر لمسی