اقلام موجود تکفام پرداز انتخاب درست شما (your true choice)

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

نمایشگر لمسی All in One
ویدئو وال
    LCD ویدئووال
        LG
        ویدئو وال با گپ 3.5 میلیمتر - "55 Video Wall موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        ویدئو وال با گپ 1.8 میلیمتر - "55 Video Wall موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        SAMSUNG
    LED ویدئووال
فریم لمسی (15 تا 250 اینچ)
فریم لمسی 84 اینچ موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 79 اینچ موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 72 اینچ موجود در انبار ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 65 اینچ موجود در انبار ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 60 اینچ موجود در انبار ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 55 اینچ موجود در انبار ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 50 اینچ موجود در انبار ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 46 اینچ موجود در انبار ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 42 اینچ موجود در انبار ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 40 اینچ موجود در انبار ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 32 اینچ موجود در انبار ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 21.5 اینچ موجود در انبار ۷,۹۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 165 اینچ موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
فریم لمسی 103 اینچ موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
برد هوشمند
برد هوشمند الکترومغناطیسی سری TZ موجود در انبار ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
برد هوشمند الکترومغناطیسی سری TY موجود در انبار ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ریال
برد هوشمند الکترومغناطیسی سری TX موجود در انبار ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ریال
سیستم صوتی گیشه
سیستم صوتی گیشه مدل T18T موجود در انبار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
سیستم صوتی گیشه مدل T18 موجود در انبار ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
سیستم صوتی گیشه مدل T16 موجود در انبار ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
سیستم صوتی گیشه مدل T15 موجود در انبار ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
سیستم صوتی گیشه مدل T08T موجود در انبار ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
سیستم صوتی گیشه مدل T08 موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
پرزنتر - ماوس فضایی
ماوس فضایی مدل T-270 در انبار موجود نیست ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
ماوس فضایی مدل T-120 در انبار موجود نیست ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
ماوس فضایی مدل T-106 در انبار موجود نیست ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
اجاره نمایشگر لمسی